Skip to content

[ezcol_2third]

Modularne stepenice projektovane su tako da se njihova noseća konstrukcija pruža u obliku spirale i tako prilagođava raspoloživom prostoru u kućama, stanovima i poslovnim prostorijama. Veliki izbor boja noseće konstukcije, gazišta i zaštitne ograde omogućava stepenicama da se potpuno utope u postojeću ambijentalnu celinu, ne narušavajući njen izgled.

Noseću konstrukciju čine modularne jedinice izrađene od čeličnih debelozidnih cevi, predhodno zavarenih, termički i mašinski obrađenih pa potom plastificiranih prema zahtevu kupaca.

Standardna gazišta (12 komada) dimenzija 80 x 22 x 3 cm, rade se od kuvane bukve ili hrasta, stim da se mogu isporučiti gazišta drugih dimenzija ukoliko to dozvoljava ugradbeni prostor.

Zaštitna ograda  je od prohromskih (nerđajućih) čeličnih cevi koje se u donjem delu spajaju  sa gazištima elementima od duraluminijuma, a u gornjem delu sa drvenim gelenderom pomoću kosih čeličnih spojnica.

Modularne stepenice se montiraju tako što se njihov gornji deo naslanja na zid koji mora biti od punog materijala min. debljine 15 cm, a donji deo se pomoću 3 vijka ankeriše za pod od armiranog betona min. visine 20 cm.

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

[/ezcol_1third_end]