Skip to content

Držač latoflex letvica C5

Držač latoflex letvica C5 se koristi za ugradnju letvica za rasklopne mehanizme čiji bočni ram su sve okrugle cijevi.

Držač latoflex letvica C3

C3 držači se koriste za ugradnju latoflex letvica na rasklopne mehanizme čiji bočni ram kod glave i nogu ima okruglu cev a u sredini L profil.

L držač

L držači se koriste za ugradnju latoflex letvica na rasklopni mehanizam čiji bočni ram su sve L profili

3G držač

3G držači se koriste za ugradnju latoflex letvica na rasklopne mehanizme čiji bočni ram je oko dve trećine L profil, a kod nogu je flah te je tu neophodno ugraditi dva L profila na koje dolazi pet lamelnih letvica

UL držač

UL držač se koristi za ugradnju latoflex letvica na rasklopni mehanizam čiji bočni ram su sve kvadratne cevi