Skip to content

U ponudi imamo latoflex letvice raznih debljina, širina i dužina. Latoflex letvice se ugrađuju u rasklopne mehanizme i klasične ležajeve, i njihovom ugradnjom dobija se mnogo udobniji ležaj.

Kompleti za samougradnju u metalne rasklopne mehanizme

U ponudi imamo komplete za samougradnju za sve vrste metalnih rasklopnih mehanizama. Komplet za samougradnju se sastoji od 14 letvica i kompleta odgovarajućih držača za te letvica (u ponudi imamo i odgovarajuće pop nitne). U metalne rasklopne mehanizme dvoseda i troseda i Mojca garniture (fotelje i trosedi) letvice se ugrađuju pomoću metalnih držača koji se na metalni okvir mehanizma pričvršćuju pop nitnama. Pre ugradnje neophodno je utvrdi ispravnost mehanizma, tj. u kom stanju je rasklopni mehanizam.

 

Ispravan mehanizam mora da zadovolji sledeće:
1. Mehanizam mora da se lagano sklapa i rasklapa (bez nekih većih kačenja i zapinjanja)
2. Kada rasklopite vaš mehanizam, neophodno je da deo za ležanje zauzima prav horizontalan položaj.
3. U rasklopljenom stanju, opteretite bočni ram mehanizma (pritiskom ruke ili kleknite na ram) na središnjem delu i na preklopima, ako mehanizam zadržava prav-horizontalan položaj onda je mehanizam ispravan.
Ako je mehanizam neispravan, neophodno je da se pre ugradnje držača i letvica, izvrši njegova reparacija-servisiranje ili da se zameni sa novim mehanizmom.
Ako je rasklopni metalni mehanizam ispravan demontira se metalna mreža ili platno (zavisno od modela) zatim se kreće sa ugradnjom (pričvršćivanjem) metalnih držača tako što se buše nove rupe na konstrukciji mehanizma, a sami držači se pričvršćuju pomoću pop nitni 4,8 x 10 mm. U držače se umeću letvice, čiji se luk (ispupčenje) okreće na gore. U metalne rasklopne mehanizme ugrađuje se 14 letvica (novi mehanizmi se isporučuju sa 13(trinaest) fabrički ugrađenih letvica). Širina letvica je 60 mm, a debljina letvica zavisi od njhove dužine, tj. raspona metalnog mehanizma (sa povećanjem dužine, pvećava se i debljina letvica) i kreće se od 8-14 mm.

 

Posle ugradnje držača i letvica, najčešće se vraća postojeći dušek (preporučuje se tanji dušek i to od PU pene-sunđera ili nekog drugog penastog materijala), a ležaj se sklapa za nijansu teže zbog letvica koje smanjuju prostor za dušek.

Najčešća dužina letvica koje se ugrađuju u metalne rasklopne mehanizme je:
-za dvosede = 93 cm
-za trosede = 133 cm (ima užih i širih mehanizama).
-za Mojca fotelje = 79cm
-za Mojca trosed = 153cm .

Vrlo je važno pre poručivanja kompleta za samougradnju da obratite pažnju na bočni deo metalnog rama vašeg mehanizma tj. da li je on čitavom dužinom od okruglog profila ili je kod glave i nogu okrugli profil, a u sredini “L” profil ili je oko 2/3 mehanizma “L” profil, a kod nogu flah ili je čitavom dužinom “L” profil ili pak neka druga kombinacija-važno je zbog držača. Zatim je neophodno izmeriti unutrašnje rastojanje od bočne cevi do bočne cevi ili od bočne stranice “L” profila do bočne stranice “L” profila-važno je zbog dužine letvica.

Osim efekta udobnosti i zdravog spavanja, ugradnjom laminiranih trajno elastičnih drvenih letvica dobija se udobnija garnitura za sedenje.

Kompleti za samougradnju u klasične krevete – gumeni držači i latofleks letvice

Obezbedite sebi udoban san, to Vam je garant za uspešan dan. U našem prodajnom programu imamo ponudu gumenih držača sa latofleks letvicama koju ne smete propustiti. Radi se o vrlo elastičnim gumenim nosačima koji pored uloge prihvata letvica imaju ulogu amortizera telesne težine i prilagođavanja nagiba letvica prema obliku tela. Jedan komplet za samougradnju sadrži 30 (trideset ) latofleks letvice i 30 (trideset) gumenih nosača latofleksa. U ponudi imamo letvice dužine 79, 89 i 99 cm (letvice su debljine 8, a širine 38mm).

Sama ugradnja je vrlo jednostavna.

Pola gumenih nosača se rasporedi na jednoj bočnoj strani kreveta zatim se zakucavanjem ili šrafljenjem nosači pričvršćuju za postojeću letvu na toj stranici kreveta, potom se u njih ubacuju latofleks letvice, na njih se navuče druga polovina nosača , koji se potom povežu sa postojećom letvom na toj strani kreveta i ugradnja je gotova. Najveći problem može biti eventualna potreba kraćenja latofleks letvica.

Kompleti za samougradnju u klasične krevete – plastični držači i latofleks letvice

U našem prodajnom programu imamo ponudu plastičnih držača sa latofleks letvicama. Jedan komplet za samougradnju sadrži 16 (šesnaest) latofleks letvica i 32 (tridesetdva) plastična držača (za dušeke novijih generacija preporučuje se ugradnja 24 (dvadesetčetiri) letvice). U ponudi imamo letvice dužine 69, 79, 89 i 99 cm (letvice dužine 69 i 79 cm su debljine 7,5 mm, a letvice dužine 89 i 99 cm su debljine 9 mm).

Sama ugradnja je vrlo jednostavna.

Pola plasričnih držača se rasporedi na jednoj bočnoj strani kreveta zatim se zakucavanjem ili šrafljenjem držači pričvršćuju za postojeću letvu na toj stranici kreveta (u središnjem delu kreveta-ispod lumbalnog dela tela možete napraviti manji razmak između letvica, a kod uzglavlja i uznožja sa većim razmakom između letvica), potom se u njih ubacuju latofleks letvice, na njih se navuče druga polovina držača , koji se potom povežu sa postojećom letvom na drugoj strani kreveta i ugradnja je gotova. Najveći problem može biti eventualna potreba kraćenja latofleks letvica.