Usled dinamičnog i stresnog načina života u toku dana neophodno je da noć provedemo na udobnoj podlozi kako bi se organizam odmorio i regenerisao vitalne energije neophodne za normalan i zdrav život.
Za udoban i miran san obezbedili smo Vam podnice za krevete, odnosno podloge za dušeke sa elastičnim letvicama (latofleks letvicama), koje su dizajnirane i konstruisane prema najnovijim saznanjima o potrebama ljudskog tela za zdravim i udobnim snom.
Kod izrade ovih podnica posebna pažnja je posvećena zadovoljavanju poslednjih svetskih standarda.
Za proizvodnju podnica sa elastičnim letvicama koristi se isključivo bukov furnir, a kao vezivno sredstvo koriste se atestirana lepila u klasi E-1 standarda.
Proverenom tehnologijom lameliranja, sa navedenim materijalima, izrađuju se letvice i okvir podnice izuzetne otpornosti i trajne elastičnosti.

Podnice, odnosno podloge za dušeke, su predviđene za postavljanje ispod svih vrsta, modela i generacija dušeka.

Za dušeke novije generacije, izrađene od pena i lateksa, tj. za dušeke koji zahtevaju veću gustinu letvica i fleksibilne držače, preporučujemo podloge BASIC F, BASIC G, BASIC GN, BASIC GN EL,  FLEX F, FLEX G, FLEX GN, FLEX GN EL, AKTIV F, AKTIV G, AKTIV GN, AKTIV GN EL, TEHNO F, TEHNO G, TEHNO GN, TEHNO GN EL, INFINITY F, INFINITY G, INFINITY GN, INFINITY GN EL, LUX i EXTRA LUX.

Potrebno je da podnica celom svojom dužinom naleže na nosač pričvršćen na bočnoj stranici kreveta.

Postavljanjem podnice postiže se veća prozračnost, elastičnost, udobnost i dugotrajnost dušeka.

Sve podnice se izrađuju u stamdardnim dimenzijama tj. širinama 80, 90, 100 i 120 cm i dužinama od 190, 200, 210 I 220 cm sa negativnom tolerancijom za širinu do -1 cm, a za dužinu do -5 cm (npr. za dušek 80×200 cm podnica je najčešće  79 cm širine i 196 cm dužine, a za dušek 80x190cm podnica  je najčešće  79 cm širine i 189 cm dužine).

Na svim modelima podnica mogu da se ugrade regulatori tvrdoće u središnjem (lumbalnom) delu.

Regulatori tvrdoće se posebno poručuju i posebno naplaćuju.

Zadržavamo pravo na izmene kako u dimenzijama tako i u vizuelnom izgledu s tim da se ne naruši funkcionalnost samog proizvoda.

 

Podloga za dušek KLASIK

Podužni deo okvira podnice (bočna stranica) je lamelirana bukva (multipleks) dim. 40 x 20 mm
Poprečni deo okvira podnice (vezač) je lamelirana bukva (multipleks) ili bukov masiv dim 54 x 20 mm
Letvice za podnice su od lamelirane bukve dim. 50 x 8 mm (16 kom za podlogu dužine 200 cm).
Nosači letvica su fiksni i izrađeni su od PE/LD (polietilen niske gustoće).
U ponudi imamo podnice 80, 90, 100 i 120 cm širine (sa negativnom tolerancijom do -1 cm) i 190 ; 200 ; 210 i 220 cm dužine (sa negativnom tolerancijom do -5 cm).

U lumbalnom delu tela može se dodatno ugradi 4 letvica sa kliznim plastičnim elementima za regulaciju tvrdoće.

Ukupna visina podnice je 4 cm.

Latoflex podnice BASIC F

Udobna, fleksibilna i elastična podloga koja pored vrlo elastičnih letvica poseduje izuzetno fleksibilne i elastične nosače letvica. Podužni deo okvira latoflex podnice (bočna stranica) je lamelirana bukva (multipleks) dim. 40 x 20 mm. Poprečni deo okvira latoflex podnice (vezač) je lamelirana bukva (multipleks) ili bukov masiv dim. 50 x 20 mm
Letvice za latoflex podnice su od lamelirane bukve dim. 38 x 8 mm (28 + 4 kom). U gornjoj zoni podloge nalazi se 28 lameliranih letvica, a u srdeišnjem delu je dodato 4 letvice sa plastičnim klizačima koja služe za željenu regulaciju tvrdoće u lumbalnom delu tela. Trajno elastični nosači letvica izrađeni od SEBS (styrene-ethylene/butylenes-styrene) koji pored uloge nosača letvice imaju ulogu prilagođavanja nagiba letvice obliku tela.

U ponudi imamo podnice 80, 90 i 100 cm širine (sa negativnom tolerancijom do -1 cm) i 190 i 200 cm dužine (sa negativnom tolerancijom do -5 cm).

Ukupna visina podnice je 5 cm.

Latoflex podnice BASIC G i BASIC GN

Ova podloga ima mogućnost višestepenog (manualnog – ručnog) podešavanja visine uzglavlja (BASIC G) odnosno uzglavlja i uznožja (BASIC GN).

Podužni deo okvira latoflex podnice (bočna stranica) je lamelirana bukva (multipleks)  dim. 50 x 20 mm. Poprečni deo okvira latoflex podnice (vezač) je lamelirana bukva (multipleks) ili bukov masiv dim. 50 x 20 mm

U ponudi imamo podnice 80, 90 i 100 cm širine (sa negativnom tolerancijom do -1 cm) i 190 i 200 cm dužine (sa negativnom tolerancijom do -5 cm).

Ukupna visina podnice je 6 cm.

Latoflex podnice BASIC GN EL

Ova podloga ima mogućnost višestepenog podešavanja visine uzglavlja i uznožja pomoću elektro motora

U ponudi imamo podnice 80, 90 i 100 cm širine (sa negativnom tolerancijom do -1 cm) i 190 i 200 cm dužine (sa negativnom tolerancijom do -5 cm).

Minimalan slobodan proctor, mereno od donje ivice bočne stranice podnice,  je 13 cm (to je neophodan slobodan prostor za nesmetan rad poluga koje služe za podizanje i spuštanje pokretnih dlelova podnice).

Latoflex podnice FLEX, AKTIV; TEHNO i INFINITY F

Udobna, fleksibilna i elastična podloga koja pored vrlo elastičnih letvica poseduje izuzetno elastične nosače letvica.

Podužni deo okvira latoflex podnice (bočna stranica) je lamelirana bukva (multipleks)  dim. 40 x 20 mm. Poprečni deo okvira latoflex podnice (vezač) je lamelirana bukva (multipleks) ili bukov masiv dim. 50 x 20 mm
Letvice za latoflex podnice su od lamelirane bukve dim. 38 x 8 mm (28 + 2 kom). U gornjoj zoni podloge nalazi se 28 kom. lameliranih letvica, dok se u donjoj zoni nalaze 2 kom. koja služe za željenu regulaciju tvrdoće u lumbalnom delu tela pomoću kliznih regulatora.

U ponudi imamo podnice 80, 90 i 100 cm širine (sa negativnom tolerancijom do -1 cm) i 190 i 200 cm dužine (sa negativnom tolerancijom do -5 cm).

Ukupna visina podnice je 7 cm.

Latoflex podnice FLEX, AKTIV; TEHNO i INFINITY G i GN

Ova podloga ima mogućnost višestepenog (manualnog – ručnog) podešavanja visine uzglavlja (G) odnosno uzglavlja i uznožja (GN). 

Podužni deo okvira latoflex podnice (bočna stranica) je lamelirana bukva (multipleks)  dim. 50 x 20 mm. Poprečni deo okvira latoflex podnice (vezač) je lamelirana bukva (multipleks) ili bukov masiv dim. 50 x 20 mm

U ponudi imamo podnice 80, 90 i 100 cm širine (sa negativnom tolerancijom do -1 cm) i 190 i 200 cm dužine (sa negativnom tolerancijom do -5 cm).

Ukupna visina podnice je 8 cm.

Latoflex podnice FLEX, AKTIV; TEHNO i INFINITY GN EL

Ova podloga ima mogućnost višestepenog podešavanja visine uzglavlja i uznožja pomoću elektro motora

U ponudi imamo podnice 80, 90 i 100 cm širine (sa negativnom tolerancijom do -1 cm) i 190 i 200 cm dužine (sa negativnom tolerancijom do -5 cm).

Minimalan slobodan proctor, mereno od donje ivice bočne stranice podnice,  je 13 cm (to je neophodan slobodan prostor za nesmetan rad poluga koje služe za podizanje i spuštanje pokretnih dlelova podnice).

Latoflex podnice LUX

Udobna, fleksibilna i elastična podloga koja pored vrlo elastičnih letvica poseduje izuzetno elastične nosače letvica. Podužni deo okvira latoflex podnice (bočna stranica) je lamelirana bukva dim. 50 x 22 mm. Poprečni deo okvira latoflex podnice (vezač) je lamelirana bukva dim. 54 x 22 mm
Letvice za latoflex podnice su od lamelirane bukve dim. 38 x 8 mm (28 + 3 kom). U gornjoj zoni podloge nalazi se 28 kom. lameliranih letvica, dok se u donjoj zoni nalaze 3 kom. koja služe za željenu regulaciju tvrdoće u lumbalnom delu tela pomoću kliznih regulatora. Nosači letvica su izrađeni od S-kaučuka i pored uloge nosača letvice imaju ulogu amortizera telesne težine.

U ponudi imamo podnice 70, 80, 90 i 100 cm širine (sa negativnom tolerancijom do -1 cm) i 190 i 200 cm dužine (sa negativnom tolerancijom do -5 cm).

Ukupna visina podnice je 8 cm.

Latoflex podnice EXTRA LUX

Izuzetno udobna, fleksibilna i elastična podloga sa vrlo elastičnim letvicama i nosačima letvica uz mogućnost višestepenog podešavanja podizanja uzglavlja i uznožja. Mogućnost regulisanja željene tvrdoće u lumbalnom delu tela pomoću kliznih regulatora tvrdoće i tri letvice koje se nalaze u donjoj zoni podloge. Podužni deo okvira latoflex podnice (bočna stranica) je lamelirana bukva dim. 50 x 22 mm.Poprečni deo okvira latoflex podnice (vezač) je lamelirana bukva dim 54 x 22 mm
Letvice za latoflex podnice su od lamelirane bukve dim. 38 x 8 mm (28 + 3 kom).

U ponudi imamo podnice 70, 80, 90 i 100 cm širine (sa negativnom tolerancijom do -1 cm) i 190 i 200 cm dužine (sa negativnom tolerancijom do -5 cm).

Ukupna visina podnice je 8cm.

Latoflex podnice POKLON PAKET

Podnica je sa latofleks letvicama i bočnim delom od plastičnih trakastih držača. Prednost ovih podloga je jednostavnost izvedbe, male gabaritne dimenzije, niska cena i jednostavno i brzo formiranje željene dužin, a po funkcionalnosti i  kvalitetu ne zaostaju za latoflex podnicom FIX. Trakasti držači se mogu nastavljati do beskonačnosti.

Za krevet od 1,9 ili 2 m dužine potrebno je 8 kom. trakastih držača i 16 kom. latofleks letvica dužine 69; 79; 89 ili 99 cm u zavisnosti od širine kreveta.

 

Pored ponuđenih dimenzija u mogućnosti smo da proizvedemo i vanstandardne dimenzije.