Građevinske skele 

Ramovska skela je namenjena za radove na fasadama, tornjevima i sl, karakteriše je brza montaža (demontaža). Elementi skele su urađeni od čeličnih cevi kvaliteta Č.0361 (Fe 360 – A), stupci rama iz cevi o48.3 pa je ova skela kompatibilna sa klasičnom spojničkom skelom. Nosivost skele je 1.5-3.0 kN/m2 tlocrtne površine. Elementi skele su zaštićeni jednim slojem boje.

Ramovi skele se uzajamno povezuju prečkama i dijagonalama. Skela se montira do visine 20 m. Vezivanje skele za objekat se vrši sidrima ili kravatama. Maksimalna udaljenost skele od zida objekta je 20 cm. Kao oslonci ramova skele se koriste krute i podesive ležišne ploče.

Podupirači

Podupirač je samostalni stub koji može preuzeti samo opterećenje na pritisak. Ima široku primjenu u građevinarstvu.

Nosivost podupirača je različita i zavisi od visine podupiranja. Pri upotrebi podupirača nije dozvoljeno prekoračenje propisane nosivosti.

Podest

Primjenjuje se u građevinarstvu i služi kao pomoćno sredstvo za obavljanje raznih građevinskih radova. Podesti i podmetači su nosači platformi s kojih se obavljju razni radovi kao zidarski, fasaderski, tesarski, betonarski i slično. Pri korištenju su veoma stabilni, te je rad siguran.

Za više detalja kliknite ovde